Chippen


Elektronische identificatie

De positieve resultaten van de proef met elektronische identificatie hebben de Raad van Beheer doen besluiten sinds 1 januari 1998 van start te gaan met het chippen van honden. Elektronische identificatie biedt talloze voordelen tov het tatoeŽren. De voordelen van elektronische identificatie zijn velerlei. Zo kan gesteld worden dat invoering hiervan een belangrijke bijdrage levert aan het opsporen van vermiste huisdieren. Lange tijd gold tatoeage als het meest geschikte middel om honden te registreren, maar de aldus aangebrachte code was vaak slecht te lezen. Tav transponders hebben de Raad van Beheer en zijn buitenlandse zusterorganisaties positieve ervaringen, in die zin dat elektronische identificatie een veilige, weinig belastende en fraudebestendige methode vormt om honden te registreren.
Naast de reeds genoemde voordelen, mag ook een ander voordeel niet onvermeld blijven: het transpondernummer is wereldwijd uniek. Volgens de ISO-norm (vastgelegd door de International Standard Organisation) is ieder land verantwoordelijk voor de uitgifte van exclusieve codes. Die 'pincode' begint met de landencode, gevolgd door een unieke nummering van 12 nummers. Er kunnen derhalve geen dubbele nummers op de markt komen. Dit persoonlijke identificatienummer staat vermeld op barcodestickers, die worden aangebracht op het aanvraagformulier voor stambomen, het vaccinatieboekje of het registratieformulier van de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren.
De barcode wordt ook vermeld op de stamboom.

Technische informatie

De chip is een klein stukje micro-elektronica, dat door een injectie onder de huid wordt ingebracht. De chip is ongeveer 13 millimeter lang en heeft een doorsnede van ongeveer 2 millimeter. Het is een ingesloten buisje van bio-glas met daarin een microchip en een spoeltje dat fungeert als antenne. Het bio-glas zorgt er in principe voor dat de chip niet wordt afgestoten en dat het vergroeit met het weefsel.
De chip doet zelf helemaal niets. Er zit geen batterij in, de hond zal er niets van merken en de levensduur is vrijwel onbeperkt. Pas op het moment dat er een afleesapparaat wordt bijgehouden, gebeurt er iets.
Het afleesapparaat is een elektronisch gestuurd zend- en ontvangstapparaat, dat een onschadelijk signaal afgeeft, waardoor de chip wordt geactiveerd. Deze geeft dan de identificatiecode van de hond af, die verschijnt op het scherm van het afleesapparaat. Dit alles gaat razend snel. Invloed van buitenaf op de chip is uitgesloten.

Praktische info

Het is belangrijk om de pup na het chippen niet in het nekvel te pakken om op te tillen of te corrigeren, want de chip heeft enige tijd (ongeveer 2 weken) nodig om in te kapselen. De eerste 3 dagen wordt geadviseerd geen halsband om te doen en vooral niet proberen om de chip te voelen.
Nagenoeg alle dierenartsen met een huisdierenpraktijk beschikken over de nodige afleesapparatuur en kunnen bij een eventueel bezoek het chipnummer controleren. Ook asielen en dierenambulances zijn vaak uitgerust met afleesapparatuur, zodat bij weglopen of zoekraken via de databank van de Raad van Beheer snel de koppeling hond-eigenaar kan worden gemaakt.